Eindexamentraining

Eindexamentraining

De eindexamentraining wordt geheel aangepast aan de behoeften van de eindexamenleerleerling. De begeleiding vindt individueel of in groepsverband plaats. Het team van Study Consultancy biedt voor alle niveaus en voor alle vakken een gedegen voorbereiding op het eindexamen. Uit onze ervaring is gebleken dat leerlingen veel baat hebben bij deze specifieke begeleiding.

Vooraf wordt door de begeleiders gekeken waar en bij welke vakken de knelpunten liggen. De ene leerling heeft bijvoorbeeld moeite met vreemde talen en wil graag nog wat oefenen met de teksten. De andere scholier komt nog problemen tegen bij wiskunde vraagstukken. De lesstof kan dus per persoon verschillen, maar door op deze manier maatwerk te leveren wordt de kennis en het zelfvertrouwen van de leerling vergroot.

Aangezien maatwerk het uitgangspunt is van onze dienstverlening, zijn andere vormen van individuele begeleiding in overleg ook mogelijk.