Huiswerkbegeleiding PLUS

Huiswerkbegeleiding PLUS

De gemeente Velsen wil dat alle jongeren zoveel mogelijk kansen krijgen in het onderwijs. Daarom willen zij ondersteuning bieden aan middelbaar scholieren die huiswerkbegeleiding nodig hebben, terwijl het geld daarvoor ontbreekt.

Voor deze groep is de gemeente samen met het instituut Study Consultancy uit Santpoort-Noord een proef gestart: Huiswerkbegeleiding Plus. Dit bestaat uit een combinatie van drie keer per week huiswerkbegeleiding op een van de locaties van Study Consultancy en een keer per twee à drie weken coaching en begeleiding thuis.

Bij de huiswerkbegeleiding ligt de nadruk op het aanleren van studievaardigheden, zoals het plannen, het leren leren en het aanbrengen van structuur. Daarnaast krijgen de leerlingen inhoudelijke ondersteuning bij alle schoolvakken, van wiskunde en Engels tot aardrijkskunde en economie.

De bezoeken aan huis zijn er op gericht om ouders te helpen bij het begeleiden en stimuleren van hun kind bij zijn of haar schoolloopbaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken en welke condities thuis bevorderen de schoolprestaties?

Voor Huiswerkbegeleiding Plus, dat wordt vergoed door de gemeente, komen leerlingen in aanmerking die in Velsen wonen en waarvan het inkomen van de ouder(s) ten hoogste 130% van de bijstandsnorm bedraagt. Daarnaast dient de school aan te geven of de huiswerkbegeleiding voor deze leerling op grond van zijn of haar cijferlijst gewenst is.

Voor meer informatie en aanmelding: stuur een e-mail naar info@studyconsultancy.nl of bel met 023-5392664 of neem contact op met de school.