Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Study Consultancy biedt huiswerkbegeleiding aan in kleine, overzichtelijke groepjes. De begeleiders zijn vaardig op verschillende gebieden. Deze begeleiding is bedoeld voor scholieren van de middelbare school (van VMBO tot VWO).

De ervaren begeleiders, waaronder meerdere eerstegraads docenten, geven op alle niveaus inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast bieden zij structuur bij het leer- en maakwerk.

De rustige omgeving zorgt ervoor dat de leerlingen zonder afleiding geconcentreerd aan hun huiswerk kunnen werken. Zij kunnen daarbij o.a. beschikken over laptops en naslagwerken.

Het uitgangspunt van de huiswerkbegeleiding is maatwerk. Tijdens een intakegesprek wordt vastgesteld wat de sterke en zwakke punten in het schoolwerk van de leerling zijn. Hieronder vallen zowel de verschillende vakken als studievaardigheden. Hierdoor kan de aandacht tijdens de huiswerkbegeleiding gericht worden op de punten die extra aandacht nodig hebben.